Bovenbouw 1B

Welkom op de pagina van Bovenbouw 1B!

 

In onze klas zitten op dit moment 14 leerlingen, 4 meisjes en 10 jongens.

 

Juf Manon is er iedere dag.

 

De kinderen hebben gym op woensdag en vrijdag. Na de gymles douchen de leerlingen.

 

De leerlingen zorgen als bovenbouwkinderen voor de patio's. Zij zorgen dat alle planten genoeg water hebben en halen geregeld het onkruid weg.

 

Ik hoop op een heel gezellig en goed jaar met de leerlingen en met u als ouder/ verzorger!

 

Met vriendelijke groet,

 

Manon Kant