Verlof buiten schoolvakanties

Wilt u verlof buiten de schoolvakanties vragen voor uw kind?
Wij wijzen u erop dat volgens het bepaalde in de leerplichtwet alleen in bijzondere gevallen buiten de vakantiedata verlof kan worden verleend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Mw. M. Moons, directeur van
SBO De Vliethorst, bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 327 26 50.

Of met de afdeling Leerplicht van de gemeente Leidschendam-Voorburg, bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 300 96 55

Meer informatie
Meer informatie vindt u ook op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg onder kopje richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie.