Schoolvakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie   maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Paasweekeinde      vrijdag 15 april  t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart  donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie

maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

 

Onze studiedagen zijn:

  • 8 november 2021
  • 24 december 2021
  • 31 januari 2022
  • 11 maart 2022
  • 13 mei 2022
  • 7 juni 2022
  • 22 juni 2022

Verlof buiten de schoolvakanties:

Wij wijzen u erop dat volgens het bepaalde in de leerplichtwet alleen in bijzondere gevallen buiten deze data verlof kan worden verleend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mirjam Moons, directeur van SBO De Vliethorst.
Bereikbaar onder telefoonnumer 070 - 327 26 50

Of met de afdeling Leerplicht van de gemeente Leidschendam/Voorburg.
Bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 300 96 55

Zie info onder kopje richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie
op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg