Schoolvakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022
Kerstvakantie   maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2023
Paasweekeinde      vrijdag 7 april  t/m maandag 10 april 2023
Meivakantie maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaart  donderdag 18 mei en vrijdag 19 mei 2023
Pinksteren maandag  29 mei 2023
Zomervakantie

maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2023

 

Onze studiedagen zijn:

  • 28 september 2022 (hierop worden met u de startgesprekken gevoerd)
  • 17 oktober 2022
  • 18 november 2022
  • 23 december 2022
  • 27 januari 2023
  • 11 april 2023
  • 30 en 31 mei 2023
  • 16 juni 2023

 

  • Verlof buiten de schoolvakanties

Wij wijzen u erop dat volgens het bepaalde in de leerplichtwet alleen in bijzondere gevallen buiten deze data verlof kan worden verleend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mirjam Moons, directeur van SBO De Vliethorst.
Bereikbaar onder telefoonnumer 070 - 327 26 50

Of met de afdeling Leerplicht van de gemeente Leidschendam/Voorburg.
Bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 300 96 55

Zie info onder kopje richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie
op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg