Schoolvakanties en vrije dagen

 
Zomervakantie vrijdag 7 juli 2023 kinderen om 12.15 uur. Begin zomervakantie t/m 18 augustus 2023
Herfstvakantie maandag 16 oktober t/m vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie   maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Paasweekeinde      vrijdag 29 maart  t/m maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaart 
Pinksteren maandag  20 mei 2024
Zomervakantie

maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus 2024

 

Onze studiedagen zijn:

  • 13 september 2023
  • 06 oktober 2023
  • 22 november 2023
  • 22 december 2023
  • 29 januari 2024
  • 02 april 2024
  • 07 juni 2024
  • 10 juni 2024

 

  • Verlof buiten de schoolvakanties

Wij wijzen u erop dat volgens het bepaalde in de leerplichtwet alleen in bijzondere gevallen buiten deze data verlof kan worden verleend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mirjam Moons, directeur van SBO De Vliethorst.
Bereikbaar onder telefoonnumer 070 - 327 26 50

Of met de afdeling Leerplicht van de gemeente Leidschendam/Voorburg.
Bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 300 96 55

Zie info onder kopje richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie
op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg