Schoolvakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie   vrijdag 20 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 2020
Paasweekeinde      vrijdag 10 april  t/m maandag 13 april 2020
Meivakantie maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart  donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020
Pinksteren maandag 1 juni 2020
Zomervakantie

vrijdag 17 juli t/m vrijdag 28 augustus 2020

 

Onze studiedagen zijn:

  • 18 oktober 2019
  • 28 oktober 2019
  • 06 december 2019

  • 27 januari 2020
  • 21 februari 2020

  • 9 april 2020

  • 29 juni 2020

Verlof buiten de schoolvakanties:

Wij wijzen u erop dat volgens het bepaalde in de leerplichtwet alleen in bijzondere gevallen buiten deze data verlof kan worden verleend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mirjam Moons, directeur van SBO De Vliethorst.
Bereikbaar onder telefoonnumer 070 - 327 26 50

Of met de afdeling Leerplicht van de gemeente Leidschendam/Voorburg.
Bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 300 96 55

Zie info onder kopje richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie.
Op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg