Schoolvakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020
Kerstvakantie   maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2021
Paasweekeinde      vrijdag 2 april  t/m maandag 5 april 2021
Meivakantie maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021
Hemelvaart  donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021
Pinksteren maandag 24 mei 2021
Zomervakantie

maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2021

 

Onze studiedagen zijn:

  • 20 november 2020
  • 18 december 2020
  • 13 januari 2021
  • 25 januari 2021
  • 4 maart 2021
  • 6 april 2021
  • 11 juni 2021

Verlof buiten de schoolvakanties:

Wij wijzen u erop dat volgens het bepaalde in de leerplichtwet alleen in bijzondere gevallen buiten deze data verlof kan worden verleend.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mirjam Moons, directeur van SBO De Vliethorst.
Bereikbaar onder telefoonnumer 070 - 327 26 50

Of met de afdeling Leerplicht van de gemeente Leidschendam/Voorburg.
Bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 300 96 55

Zie info onder kopje richtlijnen vrijstelling schoolbezoek buiten schoolvakantie.
Op de website van de gemeente Leidschendam-Voorburg