Middenbouw 1

Welkom bij Middenbouw 1.

Meester Michel is er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.

Op donderdag heeft hij vrij, dan is juf Deborah in de groep.

Juf Gwenny helpt bij Middenbouw 1 en Bovenbouw 1A.

 

 

 

BERICHTEN

19 apr 2020 - 20 april / week 17
Voor de komende week staat er weer nieuw werk klaar in SNAPPET en BLOON. Bij BLOON is niet iets nieuws klaargezet als uw kind de vorige lijst nog niet drie keer heeft geoefend óf als het nog geen "groen gezichtje" heeft gehaald. Dan oefent het verder met de oude lijst.
 
Woensdag kan het nieuwe werkboekje weer worden opgehaald.
 
Teams voor de komende week is op maandag, woensdag en vrijdag (dinsdag en donderdag moeten Deborah of ik op school zijn, dan kan eventueel gechat worden).
 
Dinsdag a.s. besluit het kabinet wat er na de meivakantie met de scholen gaat gebeuren: gaan de scholen weer open? Is dat geheel of gedeeltelijk? Welke aanpassingen zijn nodig? moeten de scholen nog gesloten blijven? Allemaal vragen  waarop we nu nog geen antwoord kunnen geven. Feit is wel, dat het allemaal niet gemakkelijk zal worden. Donderdag a.s. gaan we er online met het team over vergaderen. Uiteraard wordt u op de hoogte gehouden. 

13 apr 2020 - 13 april / week 16
Beste ouders,

 

Ik hoop dat u, ondanks alles, fijne dagen heeft gehad.

Er is weer nieuw werk klaargezet. Woensdag kan het nieuwe werkboekje weer worden opgehaald.

Omdat we nu met Teams werken, zijn er ook “gewone” rekenlessen klaargezet (4 per week). Het is de bedoeling dat de kinderen die eerst gaan maken in plaats van automatiseren. Het is de bedoeling dat ze altijd beginnen met som 1 en som 2. Deze sommen gaan over het leerdoel van die dag. De sommen 0 en 3 hebben een andere functie, maar de kinderen mogen die in deze thuisperiode best maken.

Automatiseren blijft ook gewoon klaarstaan. Dat hoeft uiteraard niet allemaal af.

 

De instructie en bijeenkomsten zullen natuurlijk niet hetzelfde zijn als in de klas: niet qua kwaliteit en niet qua kwantiteit. Daarom doen we ook nog een beroep op u om af en toe uw kind te helpen. Wel staan er vaak instructiefilmpjes m.b.t. het leerdoel klaar. Die kunnen sowieso bekeken worden.

Deborah is komende donderdag op school en ik ben dat woensdag. Die dagen zullen we geen Teams gebruiken, maar we proberen te chatten via Snappet. Wij moeten o.a. de aanwezige kinderen opvangen en dat is niet zo gemakkelijk te combineren met een videobijeenkomst. We gebruiken Teams deze week dus alleen op dinsdag (ik) en vrijdag (Deborah).

 

Voor degenen die het niet meer weten:

In de ochtend zijn er drie kleine bijeenkomsten in kleinere groepjes:

10.00 rekengroepjes oranje en geel

10.30 rekengroepjes rood en groen

11.00 rekengroepjes blauw en paars

De kinderen weten zelf welke kleuren ze zijn.

 

In de middag kunnen de kinderen elkaar allemáál even zien.

Dan is er van 13.30-14.00 nog een bijeenkomst met de hele klas.

 

Tot slot zou ik graag nog even een opmerking willen maken met betrekking tot de bijeenkomsten in Teams in de middag. Het kan zijn dat uw gezinssituatie het niet toestaat om twee keer per dag hieraan mee te doen (in de ochtend in groepjes en in de middag met de groep). Dat is geen probleem. Ook als het strijd met uw kind of spanningen gaat opleveren, schiet het zijn doel voorbij. Deborah en ik realiseren ons dat elke keer op tijd klaar zitten een opgave kan zijn. Natuurlijk vinden we het leuk om de kinderen te zien (en de kinderen ons hopelijk ook:-), maar zie de middag gewoon als een extraatje voor alleen degenen die het leuk vinden om daaraan mee te doen. We snappen het ook als uw kind geen zin heeft of als het even niet uitkomt. Ook zou het kunnen zijn, dat het om bepaalde redenen in de ochtend een keer niet kan, ook dat is geen probleem.


29 mrt 2020 - 29 maart / week 14

Een nieuwe week is aangebroken. De derde week dat de scholen dicht zijn. Ik wen er maar niet aan. Toch zullen we het op deze manier nog even met elkaar moeten zien te redden.

De kinderen hebben BLOON deze week uitstekend gedaan, compliment. Ook is door de meeste kinderen lekker aan Snappet gewerkt. Heel fijn om te zien.

 

Er is weer nieuw werk klaargezet voor Snappet (bij Spelling Taalverhaal zijn de lessen 3 en 4 een dictee. Als de voorleesfunctie niet werkt, kunnen deze twee lessen worden overgeslagen. Wel zijn er, als alles goed werkt, instructievideo’s beschikbaar) en BLOON. Tot zover niks nieuws.

Toch gaan we proberen het onderwijs op afstand wel iets uit te breiden. Veel hangt uiteraard af van wat de Minister van Onderwijs en het kabinet dinsdag besluiten m.b.t. het wel/niet open gaan van de scholen. Als ze wel open gaan is de situatie duidelijk. Als ze niet open gaan, dan gaan we proberen om middels videobellen contact met de klas/groepen leerlingen/individuele leerlingen te bewerkstelligen. U kunt dan denken aan: bepaalde instructie, lekker even voorlezen, een lesje wereldverkenning, lezen met juf Deborah, etc.

 

Nou gaat bovenstaande nog wel een uitdaging worden. Ik heb afgelopen week het één en ander met collega’s uitgeprobeerd en niet alles verliep soepel. Uiteraard krijgt u t.z.t. de benodigde informatie.

Feit is wel, dat we als leerkracht elke dag tussen 9.30-11.00 voor de kinderen/ouders beschikbaar zijn. Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik dat; donderdag is dat juffrouw Deborah. Morgen en dinsdag is dat in ieder geval nog even op de "ouderwetse" manier: binnen die tijd kunnen kinderen of ouders mij mailen met vragen en/of opmerkingen. Ook kunt u een verzoek indienen om te worden gebeld door mij. Ik bel u of uw kind dan op en probeer de vragen te beantwoorden. Uw kind mag gerust ook even bellen voor een kort praatje.

Ik ga de mails natuurlijk zo snel mogelijk beantwoorden, maar u moet wel rekening houden met een wachttijd als meerdere mensen mailen of als ik een verzoek tot bellen krijg. De mail wordt in ieder geval beantwoord.

 

Ik wil uw kind zoveel mogelijk stimuleren om ook tussen 9.30 en 11.00 aan de slag te gaan. Dat lijkt mij de handigste manier. Als u echter een heel ander rooster thuis hanteert, is dat uiteraard geen probleem. Het moet vooral in uw thuissituatie passen en dan kan een bepaalde vraag ook de dag erna worden gesteld.

 

Woensdag a.s. kunt u het nieuwe werkboekje weer ophalen. Ik ben die dag niet op school, maar uiteraard zijn er andere collega’s aanwezig.

 

Wellicht is het overbodig om hier te noemen, maar schoolactiviteiten die de afgelopen weken op het programma stonden, zoals het bijwonen van de laatste muziekles, gaan uiteraard niet door.

 

Ik wens u weer veel sterkte, goeds en gezondheid toe in weer een nieuwe crisisweek. Humor kan nog wel eens helpen:

 

“Thuiswerken, in slaap vallen tijdens een vergadering kan nu gewoon in bed”.


22 mrt 2020 - 22 maart / week 13
Beste ouders,

Een nieuwe week binnen de wereldwijde coronacrisis is aangebroken. Ik kan nog niet echt aan de nieuwe schoolsituatie wennen, maar ik voel me wel iets rustiger van binnen dan de eerste week van de schoolsluiting. Alles went zullen we maar zeggen.

 

Fijn dat ik u allemaal vorige week even gesproken heb. Ik heb enorme waardering als ik zie hoe jullie hier thuis mee proberen om te gaan. Veel ouders zitten met meerdere kinderen thuis die allemaal schoolwerk moeten maken en die zelf ook nog van huis uit hun werk moeten doen. En ook het normale gezinsleven gaat door. Ga er maar aan staan.

 

Ik heb gezien dat niet alle kinderen zich thuis even goed kunnen aanzetten om het schoolwerk te maken. Ook dat begrijp ik. Het vraagt ritme, discipline en een stok (van de juf of meester:-) achter de deur. Dat is allemaal weggevallen. Toch zijn er ook kinderen heel gemotiveerd aan de slag gegaan, leuk om te zien.

Ik heb ook de meeste resultaten bekeken en ben geen enorme problemen tegengekomen.

 

Er staat weer nieuw Snappetwerk en BLOONwerk klaar.

 

Voor Snappet zijn dat vier nieuwe lessen voor

-automatiseren (=rekenen)

-spelling Taalverhaal

-woordenschat

 

Binnen Snappet is het werk nooit op. Als alle lessen zijn gemaakt, kunnen de kinderen verder aan hun leerdoelen. Dat kunnen leerdoelen zijn die al behaald zijn, maar beter is om te werken aan de leerdoelen waar ze nog wat extra oefening bij nodig hebben. U kind weet zelf heel goed waar ze dat allemaal kunnen vinden.

Het oude werk van vorige week is niet meer beschikbaar, ook niet als uw kind dat nog niet heeft gemaakt. Als ik alles “open” zou laten staan, dan wordt het op het dashboard van Snappet één onoverzichtelijke rommel.

 

Voor BLOON is ook weer een nieuwe lijst met woorden klaargezet. Er staat geen nieuwe lijst klaar als uw kind de vorige lijst nog niet drie keer heeft geoefend óf als het laatst behaalde gezichtje nog niet groen is. Dan moet het door oefenen met de lijst van vorige week.

Als het kind aan het begin veel fouten maakt, duurt het langer voordat het gezichtje groen wordt. Na drie maal de lijst goed te hebben gemaakt, kunnen de kinderen spelletjes spelen met de woorden uit de lijst.

 

Woensdag a.s. kunt u weer een nieuw werkboekje komen ophalen. Het zal inmiddels bekend zijn, dat u de school niet in mag.

 

Ik probeer alle ouders komende week weer even te spreken, of woensdag bij het ophalen van het boekje of telefonisch.

 

Tot slot wil ik u voor de komende week alle goeds, maar vooral een goede gezondheid toewensen.

 

 


19 mrt 2020 - Verplaatsing educatieve fietsles
Zoals u bij de agenda kunt zien, is de tweede fietsles komen te vervallen en is de derde les verplaatst naar dinsdag 2 juni.

17 feb 2020 - Eerste fietsles
Preview foto Vandaag hadden we de eerste fietsles. Er volgt nog een tweede les en daarna gaan we een echt fietstochtje maken.

Dit is wat de kinderen van de eerste les vonden:

-Het was leuk om te doen.

-Ik heb al vaak de oefeningen gedaan, maar ik vind het nog steeds leuk om te doen.

-Om de pionnen heen was niet zo makkelijk. Je moest goed kunnen sturen.

-Ik vond het best wel spannend.

-We hebben allemaal goed ons best gedaan.

-Ik zag dat veel kinderen de oefeningen goed deden.


22 nov 2019 - Schoen zetten
Preview foto De kinderen hebben hun meegebrachte schoen gezet. Natuurlijk hebben ze er voor Sinterklaas en Piet een mooie tekening in gedaan. Nog een weekendje wachten en dan weten we op maandagochtend of Sinterklaas is langsgekomen om de tekeningen mee te nemen en de schoenen te vullen...........spannend!

27 sep 2019 - De Efteling
Eindelijk zijn we dan aangekomen in de Efteling. De weersvoorspellingen waren niet best, maar gelukkig viel het weer mee. Eerst maar eens even naar het Sprookjesbos. Daarna tijd genoeg voor de andere attracties.

Fotoalbum:

IMG-20190927-WA0013.jpg IMG-20190927-WA0011.jpg IMG-20190927-WA0010.jpg IMG-20190927-WA0008.jpg IMG-20190927-WA0006.jpg IMG-20190927-WA0003.jpg IMG-20190927-WA0001.jpg IMG-20190927-WA0000.jpg

02 sep 2019 - WE ZIJN WEER BEGONNEN!
De kop is eraf. Het nieuwe schooljaar is begonnen. We zijn op de eerste schooldag maar meteen goed en feestelijk begonnen. Het wordt een bijzonder jaar. De Vliethorst bestaat 50 jaar en dat gaan we vieren, met ongeveer elke twee maanden een leuke activiteit. Zo hebben we een feestlied, hebben we de eerste maandag cakejes versierd en gaan we 24 september op schoolreisje. Jawel, een echt schoolreisje, alleen waar naartoe blijft nog even geheim.

Deborah en ik proberen u zo goed mogelijk te informeren via de maandbrief. Belangrijk dus om deze goed door te lezen. Hij staat ook altijd op onze website. Het kan zijn dat u een “losse” e-mail met bepaalde informatie ontvangt. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn als het niet meer op tijd in de maandbrief kon of bij dringende zaken. Uiteraard zullen Deborah en ik dit proberen te beperken en u niet gaan overladen met e-mails.

Tot slot is nog niet helemaal duidelijk hoe deze pagina eruit gaat zien. Sinds de nieuwe privacy wet zijn ook wij aan strengere regels gebonden en hangt het ook af welke keuzes individuele ouders maken. Uiteraard bent u geheel vrij om aan te geven waar u zich het prettigst bij voelt.

Dan hopen Deborah en ik, samen met u en uw kind een fijn schooljaar tegemoet te gaan en dat we aan het einde op een prettig schooljaar kunnen terugkijken.

We zien u snel.