Vacatures/Stageplekken

 

 

 

 

 

Vacature intern begeleider en ambulant begeleider:

 

SBO De Vliethorst is een school voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften op didactisch en pedagogisch gebied. Typerend voor de school is de veilige, gestructureerde omgeving waarin alle kinderen zichzelf mogen en kúnnen zijn. “Op eigen wijze” is ons motto.

We belonen goed gedrag en benaderen de leerlingen positief. Naast het leeraanbod op maat wordt veel aandacht besteed aan het versterken van het zelfvertrouwen en aan sociale vaardigheden.

 

Per schooljaar 2024-2025 (of eerder indien mogelijk) zoeken wij een

Intern en ambulant begeleider
(4 dagen in de week, 3 dagen is bespreekbaar)

 

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven begeleider

 • met ervaring in het speciaal (basis)onderwijs en bij voorkeur als intern begeleider;
 • met aantoonbare begeleidingsvaardigheden;
 • met brede theoretische kennis van (ortho)pedagogiek, klassenmanagement, didactiek, toetsen en leerlijnen;
 • die vaardig is in het analyseren van leer- en gedragsproblemen en het zoeken naar passende oplossingen;
 • die ervaring heeft met het opstellen van ontwikkelingsperspectief- en handelingsplannen;
 • die open en transparant communiceert;
 • met een positieve en daadkrachtige instelling;
 • die stressbestendig en flexibel is;
 • die het leuk vindt een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de school en de ambulante dienst;
 • die zich wil blijven ontwikkelen en werkt vanuit mogelijkheden.

 

Functie-eisen

 • afgeronde (academische) PABO opleiding;
 • bij voorkeur opleiding intern/ambulant begeleider of de bereidheid deze opleiding te volgen;

 

Werkzaamheden

 • het coachen en begeleiden van leerkrachten;
 • op basis van analyses advies geven op het gebied van het onderwijskundig beleid;
 • het samen met collega IB-er(s), coördineren van de leerlingenzorg en deelnemen aan het interne zorg- en het multidisciplinair overleg. Binnen de zorgstructuur werk je intensief samen met ouders, de orthopedagoog, de adjunct-directeur, de adviseur van het samenwerkingsverband (SPPOH), de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdconsulent, de leerplichtambtenaar en andere externen;
 • het aansluiten bij plaatsingsbesprekingen, het formuleren van ondersteuningsbehoeften van leerlingen en deze vertalen naar een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP);
 • incidenteel invallen in groepen op De Vliethorst;
 • een bijdrage leveren aan de inhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing van de school en deelnemen aan verschillende werkgroepen;
 • een bijdrage leveren aan studiedagen en teamvergaderingen. Hierbij wordt inbreng verwacht vanuit de nieuwste inzichten op onderwijskundig gebied en competenties op het gebied van helder en duidelijk presenteren;
 • in verband met de inclusieagenda speelt SBO De Vliethorst een steeds grotere rol in de begeleiding van reguliere basisscholen. Expertise delen in de regio zal meer deel gaan uitmaken van het takenpakket van medewerkers van De Vliethorst, waaronder de IB-ers.

 

Wij bieden:

 • inschaling conform de CAO voor het Primair Onderwijs (LC of LD afhankelijk van opleiding en ervaring);
 • de vacature betreft een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband;
 • een enthousiast en betrokken team met een groot hart voor het speciale kind;
 • een team waarin medewerkers zich kunnen specialiseren, intensief samenwerken en expertise met elkaar en basisscholen in de regio delen;
 • mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.

 

Inlichtingen:

Voor informatie over de school kunt u terecht op www.sbodevliethorst.nl
Nadere informatie over de school en de vacature kunt u verkrijgen bij Mirjam Moons; directeur, 070-3272650 of 06-46464631

 

Sollicitatieprocedure:

Uw sollicitatie(brief) met CV kunt u voor 11 mei 2024 mailen naar: mmoons@sbodevliethorst.nl.

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 22 mei 2024 vanaf 13.00