Onze school

SBO De Vliethorst is een school voor kinderen die de lessen op de basisschool niet goed kunnen volgen; voor kinderen die specifieke aandacht nodig hebben op didactisch en pedagogisch gebied.

SBO De Vliethorst geeft onderwijs dat zo veel mogelijk aansluit bij het niveau, belevingswereld en mogelijkheden van de leerlingen. "Op eigen wijze" kunnen en mogen de kinderen zich ontwikkelen en hun talenten ontplooien. Wij stellen voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief op om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind.

 

Op school is de sfeer veilig en vertrouwd. Ook is er structuur en duidelijkheid aanwezig. Zelfvertrouwen van kinderen is belangrijk. Daarom belonen we goed gedrag en benaderen we de leerlingen positief. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school en met plezier naar school komen. Discriminatie of pesten wordt niet getolereerd. Respect voor elkaar vinden we een belangrijke waarde die we de kinderen bij willen brengen. We gebruiken de Kanjertraining om de kinderen te leren een keuze te maken in hun eigen gedrag.

 

Goed samenwerken en overleg met de ouders is ook in het belang van onze kinderen en vinden we daarom ook belangrijk.