Inspraak en betrokkenheid ouders

Goed samenwerken en overleg met de ouders is in het belang van onze kinderen en staat voorop. Daarom betrekken wij ouders op verschillende manieren bij de begeleiding en ondersteuning van het kind.
Een uitje, de jaarlijkse sportdag, versieren bij feestdagen, helpen bij de hobbymiddag en andere activiteiten. Daar kunnen we de hulp van ouders heel goed bij gebruiken.