Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad geeft advies of instemming over onderwerpen die te maken hebben met het beleid van de school of het beleid van het bestuur van Lucas Onderwijs.

Het gaat om beleidsonderwerpen zoals vakantieregeling, schoolgids, personeel, sollicitatieprocedures, zorgplan en financieel beleid.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

* Twee ouders, namens de ouders van de school

* Twee teamleden, namens het team van de school

 

De mr van de Vliethorst:

Mirjam Moons (Directeur)

Arjan van Maurik (ouder)

Ilse Mols (ouder)

Renée van Arkel (leerkracht)

Esther Huygen (leerkracht)

 

het mailadres van de mr is: mr@sbodevliethorst.nl